Kto sme
Adresa našej webovej stránky je: www.eldin.sk. Prevádzkovateľom stránky je spol. ELDIN spol. s r.o., Námestie Laca Novomeského 13/A, 040 01 Košice

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

 1. Kontaktné formuláre
  Ak vyplníte a odošlete kontaktný formulár na našich stránkach, následne získame Vami zadané kontaktné údaje (meno, email, telefonický kontakt). Doba uchovávania týchto osobných údajov je 2 roky. Právny základ spracúvania – súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 2. Súbory cookies a prehľad o návštevnosti stránok
  Pre uľahčenie používania našich web stránok využívame cookies ( čl. 30 GDPR ). Štatistické údaje o návštevnosti stránok, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť žiadnej konkrétnej osobe. Právny základ spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 3. Vložený obsah z iných webových stránok
  Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať sledovanie treťou stranou a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

 • Kontaktný formulár na web stránke – príjemcom je oprávnená osoba prevádzkovateľa.
 • Súbory cookies a prehľad o návštevnosti stránok – príjemcom je oprávnená osoba prevádzkovateľa, poskytovateľ analytického software Google Analytics, poskytovateľ webhostingového priestoru.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na vymazanie (zabudnutie) alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje
S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

Z akých tretích strán získavame údaje

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.